Gudstjänst

Vi har Gudstjänst varje söndag kl 16:00. Det är ett tillfälle för både dig som aldrig tidigare varit i kyrkan och för dig som är troende och vill växa tillsammans med Jesus. Gudstjänsten består vanligtvis av sång, predikan och nattvard. Varmt välkommen redan från kl 15:30 då vår lounge öppnar och vi bjuder på fika.

Parallellt pågår barnens Gudstjänst, Kompisklubben (se egen flik).