Verksamhet

GUDSTJÄNST
Varje söndag kl 16:00 är det gudstjänst i Upplands Väsby Pingstkyrka. Gudstjänsten håller på i ungefär 1,5 timma och innehåller vanligtvis sång, musik och predikan. I samband med våra gudstjänster har även barnen sin samling Kompisklubben.

Vi vill att våra gudstjänster ska vara ett tillfälle där du som besökare kan få möjlighet att upptäcka vem Jesus är. Känn dig varmt välkommen att besöka någon av våra samlingar även om du inte brukar gå till kyrkan.

HEMGRUPPER
Du är inbjuden att vara med i en av hemgrupperna. Där får vi tid att lyssna, samtala, be och läsa Bibeln tillsammans. Vi får dela livets glädjeämnen och bekymmer och kommer därför varandra nära som personer och får vänner för livet. Hemgruppen kompletterar den större gudstjänstgemenskapen och vi uppmuntrar dig att delta i gruppen för att även känna några lite mera och närmare när vi möts tillsammans i kyrkan.

Vi möts hemma hos varandra en eller ett par gånger i månaden. Samlingen består av fika eller mat tillsammans, ett samtal om ett i förväg bestämt ämne som handlar om kristen tro och Bibeln. Vi läser Bibeln och ber tillsammans.

I Pingstkyrkan Väsby finns för närvarande sex olika stora hemgrupper som samlar olika åldrar. För varje hemgrupp finns en-två ledare som ansvarar för inbjudan och innehåll m.m.

Du är varmt välkommen med i en hemgrupp!

GEMENSKAPSTRÄFFEN
Tisdagar kl. 13.00 är det nästan alltid samling. Vi samarbetar med Missionskyrkan Upplands Väsby där de flesta samlingarna sker. Tredje tisdagen i varje månad (september-maj) sker samlingen i Pingstkyrkan.

Med intressanta teman, gäster som föreläser, sjunger eller spelar får du en fin gemenskap!

Se affisch och programblad i kyrkan för mera information eller kontakta ansvariga Christine Ström (0702 385 963) eller Ingeborg Isaksson (0701 552 634) .