Kvällsbibelskola ABC

Gemensam Bibelskola i Stockholms län

  • Bibelskolans avsikt är fördjupning och mer kunskap för dig som vill leva som en lärljunge i vår tid.
  • Vi väljer att göra kvällsbibelskolan som ett samarbete mellan pingstförsamlingar i ABC län. Genom samarbetet får vi både möjlighet att öka kvaliteten i undervisningen och samtidigt skapa samhörighet mellan de olika församlingarna.
  • Bibelskolan består av sex kurstillfällen under vecka 38-43 2019.
  • En kväll består av två 45-min pass med frukt/fika emellan, totalt två timmar.
  • För att vara med behöver man anmäla sig till sin hemförsamling och betala kursavgiften på 200 kr.
  • Varje pastor har ett eller två huvudämne som han/hon undervisar om i de olika församlingarna.
  • Konceptet känner du igen sedan tidigare år men ämnena är nya. I höst får du möjlighet att få en fördjupad kunskap om sex stycken bibelböcker.

Om profeten Daniels liv, som rådgivare till kungar. Om hans syner som fascinerat generationer av människor. En bok som lyfter fram Guds makt över riken och människor.

Om profeten Hosea, som levde i ett land som var vanstyrt och höll på att gå under. Hosea får Guds kallelse, att föra folket till omvändelse.

Om profeten Joel, som även profeterade om omvändelse. Han fick framföra en av de mest kända profetior om hur Guds Ande skulle utgjutas över alla människor.

Om Efesierbrevet. Brevet där Paulus vidga vyerna, för att läsarna ska förstå dimensionerna i Guds eviga syften och nåd. Ett brev med konkreta råd för mänskliga relationer.

Om Filipperbrevet. Ett brev där Paulus utrycker stor tacksamhet och uppmuntrar till att leva ett liv med Jesus som förebild.

Om Kolosserbrevet. Ett brev där Paulus bemöter olika villoläror som hotar den kristna tron. Här beskriver han hur vi är i Kristus.

Pastorer som undervisar: Thomas Hallström, Anethe Carlsson, Monika Werner, Thomas Wijk, Albin Söderström, Annika Bertilsson, Sven-Gunnar Hultman, Emanuel Alenklint, Adam Gau, Manuel Henriquez, Monica Winerdal.

Kursavgift: 200 kr.